”Kunskap kan inte tvingas på någon – kunskap och driften måste komma inifrån. Att känna sig själv är lärandets grundpelare. Om man känner sig själv kan man leva rätt.”(Sokrates)

Sokrates anses vara den första coachen

Hans idé gick ut på att utbilda människor genom att samtala med dem.

I coaching är det just frågan om att via samtal lära känna sig själv, sina värderingar och styrkor, sin inre potential, för att sedan kunna beakta dessa då man gör sina val i livet. Då Du vet vad som är viktigt för Dig är det lättare att gå vidare och göra de rätta besluten just för Dig.
Det är bara Du som har de rätta svaren inom Dig – ingen annan!

Vad är coaching?

  • Samtal för förändring
  • Att hjälpa människan att hjälpa sig själv
  • Bygger på den coachades kunskaper, erfarenheter, värderingar och egenskaper
  • Den coachade skall bli medveten om sina resurser och lära sig använda dessa på rätt sätt
  • Coaching är mer lösnings- och målinriktad än probleminriktad
  • Coaching utgår alltid från nuläget och fokuserar på framtiden
  • Coaching är en process som skall hjälpa klienten att uppnå sitt mål
  • Coaching är inte rådgivning eller terapi
  • Coachen ansvarar för processen där klienten är i fokus
  • Klienten är expert och har ansvar för sitt liv, sina mål och sina drömmar

Coaching för vem

För Dig, vänner, familj, studeranden, elever, föräldrar, kunder, medarbetare, intressenter, arbetsteam - för alla som vill ha en förändring i sin situation.

Coaching är för dig som vill utvecklas, förändras eller göra något nytt i livet och uppnå nya mål, komma bort från de gamla invanda mönstren och uppleva nytt.

Varför anser jag coaching viktig i skolan

Eleverna är framtiden!

Allmänt

Barn eller ungdom behöver inte bara kunskaper i olika skolämnen för att förbereda sig för vuxenlivet. Utveckling av emotionell och social kompetens samt bra självkännedom ingår också i kunskapsbegreppet. För att inte tala om självkänslan, hur viktigt är det inte för var och en av oss att få en god självkänsla redan från unga år. En god självkänsla hjälper oss i alla livets olika skeden. Färdiga lösningar finns sällan, men med att jobba med den typen av kompetens bidrar vi till tryggare och självständigare elever. Det hjälper även kunskapsinhämtningen.

För ungdomar är dagens samhälle krävande med sitt myckna informationsflöde de tar del av genom att ständigt vara uppkopplade på den sociala median. Det är inte bara median som påverkar dem, även föräldrar och kamrater. När ger den unga sig tid att reflektera över sig själv och nå självkännedom ”vem är jag, vad vill jag och vad är viktigt för mig”.
varfor allmant
varfor i praktiken

I praktiken

Coaching handlar mycket om att frigöra en persons potential, en metod att ta fram det bästa hos människor. Coaching processen hjälper eleven att lära känna sig själv och bygga upp självförtroendet och motivationen. Genom samtal utreds elevens värderingar, resurser, kompetenser och styrkor så att eleven får fram sina mål och vad de vill i livet. Då man hittat målen kommer också motivationen. Då man har motivation är målen också lättare att nå!

Här vill jag betona att jag även coachar elever i andra frågeställningar, behandlar gärna något som pågår i livet, oavsett om det är skola, familjeliv eller andra relationer, drömmar och framtidsplaner eller utmaningar av olika slag.

Coachingprocessen

Coachens roll är inte att lösa problem eller att ge råd. Det handlar om att ge eleven stöd och ge coachingprocessen drivkraft. Coachen hjälper eleven att hitta sina egna resurser och att få fram vad han eller hon vill uppnå. Eleven sätter själv upp sina egna mål att sträva mot och coachen ger stöd på vägen mot målet genom att ställa kraftfulla frågor, hålla fokus på målet och uppmuntra till handling.

Coaching är inte terapi utan man kartlägger nuläget och blickar framåt. Coachen är inte förälder eller lärare utan en neutral, värderingsfri person, som inte har förutfattade åsikter. Detta gör det lättare för eleven att öppna sig och komma fram med sina erfarenheter, åsikter, drömmar och visioner.
Coaching fungerar som stöd för elever så att de når en bättre självkännedom. Då elever har bättre självkännedom d v s har kommit underfund med sina resurser, styrkor och vad är viktigt för dem får de mera ut av studiehandledningen. Många elever behöver mera tid att fundera över sig själva och det ingår inte i studiehandledarens arbetsuppgifter att coacha.

Eftersom studiehandledare har flera arbetsuppgifter vill inte tiden räcka till för coaching inom handledningen. Vill betona att coachen inte tar över något av studiehandledarens uppgifter (ej heller psykologens eller kuratorns funktioner) men coachingen hjälper eleverna att lättare komma till det skedet då de är mogna för studiehandledningen och får då mera ut av den med ökad självkännedom. Själva coachingprocessen bygger på sociodynamiska metoder och andra coachingverktyg.

Coachingprocessens mål är att
GE ELEVEN GLÄDJE OCH ENERGI!

Om Anna

Utbildning
ICF Professional Certified Coach (PCC) och Borgå Folkakademis coaching utbildning med sociodynamisk inriktning, approbatur i pedagogik, a.a.(Bus), barnsköterska, student.

Erfarenheter
Arbetar som bäst i Gymnasiet Grankulla samskola, Hagelstamska Högstadiet och Mattlidens gymnasium som skolcoach. Tidigare jobbat flera år inom affärsvärlden, för internationella företag utomlands och i Helsingfors med kund-, försäljnings-, budget-, team coaching, team ansvar och produktskolning för personal.

Media
http://ggs.blogg.hbl.fi/2017/04/18/skolcoachen/

Yle Vega 26.2.2015
YLE Ajantasa 16.3.2015 (~37min)
Hagelstamska skolan, Gymnasiet Grankulla samskola

Kontaktuppgifter
Anna Nordström
ICF Professional Certified Coach (PCC)
Tel.: +358 40 900 6060
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
LinkedIn
anna nordstrom
anna logo small