Vi har alla mål vi vill uppnå, utmaningar vi strävar att klara av. Ibland känner vi att vi sitter fast och kommer inte vidare. Att söka upp en coach kan ändra ditt liv, få dig på en väg där du utvecklas personligen och professionellt.

De vanligaste ämnen/frågorna/områdena inom coaching är:

Även om dessa är de vanligaste finns det en hel del andra områden där coachen kan hjälpa dig att uppnå din fulla potential.

Klienter som har samarbetat med en coach har uppnått följande:

Källa: 2017 ICF Global Consumer Awarness Study

Coachen hjälper dig att hitta dina egna resurser och inse vad du själv vill uppnå. Detta sker genom att ställa dig de rätta frågorna, ge dig verktyg att tro på dig själv och på detta sätt lära identifiera dina starka sidor. Dessa är sidor som en utomstående i vissa fall lättare klarar av att identifiera. Du sätter själv upp dina egna mål att sträva mot och coachen ger stöd på vägen mot målet genom att ställa kraftfulla frågor, hålla fokus på målet och uppmuntra till handling. Coaching är inte terapi utan man kartlägger nuläget och blickar framåt. Coachens roll är inte att lösa problem eller att ge råd. Det handlar om att ge dig stöd och ge coachingprocessen drivkraft.