Många företag och organisationer har börjat se värdet i att bygga upp en coachande kultur. De erbjuder medarbetare på alla nivåer en möjlighet att utveckla sig, bli kreativare, samarbetsvilligare, hitta sin inre potential som leder till mera motivation, målmedvetenhet och klarhet i arbetet. Då ledningen inom företag har ett coachande förhållningssätt nås en positivare och mera framåtsträvande anda där medarbetarnas välmående och utveckling beaktas.

I företag kan det vara frågan om ledarskaps-, team- och individuell coaching. Coachingens mål i företag och organisationer är att skapa en ”vi anda” med företagets tydliga värderingar och mål i fokus. Alla i företaget/gruppen har varit med och påverkat dem för att sedan motiverat och gemensamt arbeta mot målen. För en medarbetare, på vilken nivå som helst, har känslan att bli sedd och hörd en motiverande och sporrande effekt som gagnar alla och ger glädje samt energi!