Barn eller ungdom behöver inte bara kunskaper i olika skolämnen för att förbereda sig för vuxenlivet. Utveckling av emotionell och social kompetens samt god självkännedom ingår också i kunskapsbegreppet. För att inte tala om självkänslan – hur viktigt är det inte för var och en av oss att få en god självkänsla redan från unga år. En god självkänsla hjälper oss i livets alla skeden. Färdiga lösningar finns sällan, men med att jobba med den här typen av kompetens bidrar vi till tryggare och självständigare studeranden som även förbättrar kunskapsinhämtningen.

För ungdomar kan dagens samhälle vara krävande med sitt rika informationsflöde de tar del av genom att ständigt vara uppkopplade på sociala medierna. Det är inte bara median som påverkar dem utan även föräldrar och kamrater. När ger den unga sig tid att reflektera över sig själv och nå självkännedom – ”vem är jag, vad vill jag och vad är viktigt för mig?”

Coachen är inte förälder eller lärare utan en opartisk, värderingsfri person, som inte har förutfattade åsikter. Detta gör det lättare för studeranden att öppna sig och komma till insikt om sina drömmar och visioner och därmed få egna åsikter och nå erfarenheter.

Coachingprocessens mål är att GE STUDERANDEN GLÄDJE OCH ENERGI!