Monet yritykset ja organisaatiot ovat ruvennet arvostamaan coachingtoimintaa menetelmänä. Yritykset ovat alkaneet tarjoamaan yhä useammille työntekijäsegmenteilleen mahdollisuuden kehittyä, tulla luovemmiksi ja yhteistyöhaluisemmiksi, löytäen täten potentiaalinsa, kasvattaen ja selkeyttäen työnteon motivaatiota ja tavoitetietoisuutta. Yritysjohdon oivaltaessa coachingtoiminnan vahvuudet, on organisaation mahdollista saavuttaa työntekijöiden hyvinvointia ja kehitystä suosiva positiivisempi ja eteenpäin suuntautuvampi ilmapiiri.

Yritystason cachingtoiminnassa voi yhtä hyvin olla kyse johtaja-, ryhmä- tai henkilökohtaisesta tapahtumasta. Toiminnan tavoitteena on luoda ns. ”me henki”, jossa yrityksen luomat selkeät arvot ja pyrkimykset ovat valokeilassa. Kukin yrityksessä/ryhmässä on mukana vaikuttamassa tavoitteiden saavuttamiseksi. Prosessin myötä yhteisö kokee motivoituvansa yhteistä pyrkimyksistään. Minkä tahansa ryhmän työntekijälle tunne tulla nähdyksi ja kuulluksi on motivoiva ja rohkaiseva kokemus, joka hyödyttää koko yhteisöä ja tuo tälle iloa ja energiaa.