Lasten ja nuorten valmistautuessa aikuisuuteen he tarvitsevat muutakin kuin koulu- ja asiatietoutta. Tunteiden ja sosiaalisten taitojen kehittäminen sekä hyvä itsetuntemus sisältyvät myös osaamiskäsitteisiin. Puhumattakaan itsetunnosta, onhan meille terveen itsetunnon saavuttaminen erittäin tärkeätä jo nuoresta pitäen. Aikaisin saavutettu hyvä ja terve itsetunto auttaa meitä kaikissa elämän vaiheissa. Valmiita ratkaisuja löytyy harvoin, mutta työskentelemällä tämän tyyppisen kypsymisen kanssa opiskelijastamme kehittyy turvallisempi ja riippumattomampi yksilö. Tästä muodostuu kehityskaari joka myös suosii tiedon hankkimista.

Nyky-yhteiskunta runsaine tietovirtoineen voi nuorille tuntua haastavalta loputtomien sosiaalisten medioiden keskellä. Heihin ei vaikuta pelkkä media, vaan myös vanhemmat ja ikätoverit. Milloin nuoret suovat itselleen aikaa pohtia itseään ja kehittämään itsetuntemustaan ”kuka minä olen, mitä haluan ja mikä minulle on elämässä tärkeätä”?

Coach-ammattilainen ei ole vanhempi, ikätoveri tai opettaja vaan neutraali, puolueeton henkilö, jolla ei ole ennakkokäsityksiä. Näistä syistä opiskelijan on helpompi avautua ja luoda käsitystä unelmistaan ja visioistaan ja tämän avulla saavuttaa omia mielipiteitä ja kokemuksia.

Coaching-prosessin tavoitteena on tuoda OPISKELIJOILLE ILOA JA ENERGIAA!