”Ihminen tunne itsesi! Se on kaiken elämänviisauden alku. Jos tunnet itsesi voit myös elää oikein. Tietoa ei voi pakottaa kellekään – vaan tieto ja motivaatio on tultava ihmiseltä itseltään!”(Sokrates)

Sokratesta pidetään ensimmäisenä valmentajana

Hän oli sitä mieltä että kouluttaminen tapahtuu parhaiten keskustelemalla.

Valmentamisessa on juuri tästä kysymys. Keskustelun kautta henkilö oppii tuntemaan itsensä, arvonsa ja vahvuutensa - sisäisen potentiaalinsa. Nämä tärkeät seikat on hyvää tiedostaa tehdessä erilaisia elämän valintoja. On helpompaa edetä elämässä ja päättää asioista kun tiedät mitä juuri sinulle on tärkeätä. Sinulla on sisälläsi oikeat vastaukset – eikä kellään muulla!

Mitä on valmennus?

  • Muutokseen tähtäävä keskustelu
  • Tarkoituksena on auttaa ihmistä auttamaan itseään
  • Rakentuu valmennettavan tietotaitoihin, kokemuksiin, arvoihin ja ominaisuuksiin
  • Valmennettava tiedostaa omat voimavaransa ja oppii käyttämään niitä oikealla tavalla
  • Valmennus tähtää ratkaisujen ja tavoitteiden löytämiseen eikä ratko ongelmia
  • Valmennuksen lähtökohtana on nykyhetki ja fokusoi tulevaisuuteen
  • Valmennuksen pyrkimyksenä on auttaa henkilöä löytämään tavoitteensa
  • Valmennus ei ole neuvontaa eikä terapiaa
  • Valmentaja on vastuussa prosessista jossa valmennettava on keskiössä
  • Valmennettava on oman elämänsä, tavoitteidensa ja unelmiensa asiantuntija

Valmennusta kenelle

Tarjoan valmennusta sinulle, ystävälle, perheenjäsenelle, vanhemmille, opiskelijalle, asiakkaalle, yhteistyökumppanille tai työyhteisölle, eli jokaiselle muutosta elämäntilanteeseensa kaipaavalle henkilölle.

Valmennus on omiaan myös niille jotka haluavat kehittyä, toivovat uusia päämääriä, haluavat pois vanhoista kaavoistaan tai kokea jotain uutta.

Miksi kouluvalmennus on tärkeä

Koululaiset ovat tulevaisuutemme!

Yleensä

Nuoret tarvitsevat muuta kuin eri oppiaineiden tietotaitoa valmistautuessaan aikuiselämää varten. Emotionaalinen ja sosiaalinen pätevyys ja hyvä itsetunto ovat myös osa tietokäsitettä. Hyvä itsetunto auttaa meitä kaikkia elämän eri vaiheissa. Harvoin löytyy valmiita itsestään selviä ratkaisuja. Työskentely tällaisten osa alueiden kanssa luo oppilaisiin turvallisuutta ja tekevät heistä itsenäisiä ja auttavat heitä tällöin tiedon omaksumisessa.

Tänä päivänä yhteiskunta on vaativa. Ulkoiset vaikutteet ovat valtavat ja nuoret ovat sosiaalisessa mediassa koko ajan. He saavat vaikutteita mediasta, vanhemmilta ja kavereilta eivätkä ehdi miettiä kuka minä olen, mitä on minulle tärkeätä ja mitä haluan.
varfor allmant
varfor i praktiken

Käytännössä

Valmennus luo edellytyksiä sille että oppilaat oppivat tuntemaan itsensä ja tämä rakentaa itseluottamusta ja motivaatiota. Keskustelujen avulla selvitetään oppilaiden arvomaailma, resurssit, pätevyydet ja vahvuudet joiden avulla oppilas löytää tavoitteensa. Tavoitteiden löytyessä myös motivaatio herää!

Valmentajan tehtävä ei ole ratkoa ongelmia tai antaa neuvoja vaan antaa oppilaalle tukea ja voimavaroja muutosprosessille. Valmentaja auttaa oppilasta löytämään omat resurssinsa joiden avulla hän paremmin löytää tavoitteensa ja todennäköisemmin myös saavuttaa ne. Oppilas asettaa tavoitteensa itse ja valmentaja antaa prosessille tukea tekemällä avoimia kysymyksiä jotka fokusoivat tavoitteeseen ja aloitteellisuuteen. Valmennus ei ole terapiaa vaan nykyhetken kartoitusta joka tähtää tulevaisuuteen. Valmentaja on neutraali henkilö ei opettaja, eikä vanhempi tai kaveri eli oppilaat voivat helpommin avautua ja kertoa omista ajatuksistaan, toivomuksistaan, haaveistaan ja tulevaisuuden visioistaan.

Valmennusprosessi

Valmentaja voi toimia oppilaan tukena jotta tämä saisi täyden avun opinto-ohjaajalta. Valmennus on valmisteleva keskustelu jossa kartoitetaan oppilaan vahvuuksia, resursseja ja itsetuntemusta eli toisin sanoen kuka minä olen, mikä on minulle tärkeätä ja mihin olen menossa.

Päämäärän löytyessä myös motivaatio löytyy. Päämäärän löytyessä on helpompi mennä opinto-ohjaajalle keskustelemaan konkreettisista asioista kuten opinnoista ja urista. Valmennus ei tavallisesti kuulu opinto-ohjaajan työtehtäviin koska täysmittainen valmennus vie runsaammin aikaa.
Valmennus ei millään muotoa korvaa opinto-ohjaajan tärkeätä työtä (ei myöskään psykologin tai kuraattorin). Valmennus luo sen sijaan paremmat edellytykset opinto-ohjaukselle oppilaan tuntiessa itsensä tiedostamalla vahvuutensa ja voimavaransa.

Valmennus tukee opinto-ohjausta laatua ja lopputulosta parantavasti. Mitä paremmin opiskelija tuntee itsensä ja resurssinsa sitä tehokkaammin opinto-ohjaus sujuu.
Valmennustekniikka käsittää sociodynamisia menetelmiä ja muita valmennustyökaluja.

Valmennusprosessin perustarkoituksena on antaa/luoda
oppilaalle ILOA JA ENERGIA!

Minä Anna

Koulutus
ICF Professional Certified Coach (PCC), kasvatustieteiden aprobatur, a.a.(Bus), lastenhoitaja, ylioppilas.

Kokemus
Toimin tällä hetkellä Gymnasiet Grankulla samskolanin, Hagelstamska Högstadietin ja Mattliden gymnasiumin koulucoachina. Tätä ennen toiminut useita vuosia liike-elämän palveluksessa Helsingissä ja ulkomailla myynti-, budjetti-, asiakas-, koulutus-, valmennus- ja tiimivastuutehtävissä.

Media
http://ggs.blogg.hbl.fi/2017/04/18/skolcoachen/

Yle Vega 26.2.2015
YLE Ajantasa 16.3.2015 (~37min)
Hagelstamska skolan, Gymnasiet Grankulla samskola

Yhteystiedot
Anna Nordström
ICF Professional Certified Coach (PCC)
Puh.: +358 40 900 6060
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
LinkedIn
anna nordstrom
anna logo small